Saateks


   Iidne hiina mõttetark Zhuangzi märkis teravmeelselt, et enamik inimesi oskab küll hinnata teadmisi, ent ei paista sügavalt mõistvat mitteteadmise tähendust. India XX sajandi väljapaist­vamaid filosoofe Jiddu Krishnamurti näitab aga oma käesoleva teosega, kui suureks tõkkeks on isiksuse kasvule aegunud hoiakuist ja teadmistest kinnihoidmine. Vaimne vabanemine tähen­dab paljuski väärteadmistest lahtiütlemist. Selle telgteema ümber arutledes kutsub Krishnamurti oma lugeja kaasa mõtlema üha uute inimeksistentsi põhiprobleemide üle. Kuidas ületada üksindus ja kurbus, jõuda seesmise harmooniani, kaitsta elus tõde ja ilu, võita maised kired ja kogeda kõiksusega üheks saamise õndsust ning saavutada isiksuse terviklikkus – need ja teised sellelaadsed küsimused on tegelikult juba aastasadu pakkunud mõtteainet paljudele filosoofidele, moralistidele ja usujuhtidele. Milles seisneb Krishnamurti uudsus neile ammust ajast tuntud probleemidele lähenemisel? Ennekõike selles, et india mõttetark innustab lugejat enda probleeme lähemalt uurima. Mis ta­hes doktriini või religiooni eksimatuna esiletõstmine seoks selle järgija jälle tardunud teadmi­stega. Kompromissitu küsimus ise on tähtsam kui pakendikaubana pakutav tõde, välistest autoriteeti­dest vabanemise püüd perspektiivsem kui mingi usu, filosoofia või poliitika autoriteedi kum­mardajaks saamine. Varem-hiljem viib eluolust ja argiprobleemidest lähtuv küsimus selle esi­taja sügavalt isiksuslike probleemideni, mida ta võib-olla palju aastaid on enda eest varjanud. Visalt ja heitumatult oma eksistentsi küsimustele pühendumine toob kaasa suureneva meele­rahu ning valmisoleku näha elu maailmas säärasena, nagu see on – vabana oma hirmu või ihade põhjustatud moonutustest. Krishnamurti rõhutab oma töödes (elavate loengute alusel kokku pandud teostes) vajadust panna tähele kõike toimuvat nii maailmas kui iseendas. Idamaa usundeis ja filosoofiates paremini kodus olevaile inimestele ei saa märkamatuks jääda selle lähtepunkti sugulus budistliku eluhoiakuga, eriti zen-budismis rõhutatud vajadusega elada oma elu sügavuti igas hetkes ja meditatiivselt teadlikuna. Jääb vaid loota, et J.Krishnamurti tähtteos “Vabanemine teadaolevast” leiab tee paljude eesti lugejate südametesse.


   Parema loetavuse huvides on alljärgneva eestikeelse raamatu versioon Aigar Säde poolt korrigeeritud.